Xin chào! Welcome!

Vui lòng chọn ngôn ngữ của website.

Please select your preferred language.

GIỚI THIỆU:

Trang web của Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund (VCF SE), một doanh nghiệp xã hội Việt Nam, cung cấp mô tả về các chương trình của chúng tôi và cách chúng tôi kết nối các nguồn lực xã hội, tạo cơ hội cho tất cả mọi người tham gia đồng hành giúp đỡ các trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, vì một Việt Nam phát triển vững mạnh hơn. Bên cạnh đó, trang web cung cấp cho bạn cơ hội quyên góp trực tuyến hoặc tương tác với chúng tôi và tải xuống các liên kết có thể sử dụng cho mục đích cụ thể của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc toàn bộ chính sách vì nó thể hiện sự thấu hiểu của chúng tôi với bạn, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Các điều khoản và điều kiện này đã được phát triển để bảo vệ chính bạn, cũng như việc tương tự đối với chúng tôi.

Trong suốt chính sách này, bạn sẽ thấy các thuật ngữ “Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund (VCF SE)”, “VCF SE”, “chúng tôi”, và “của chúng tôi” – các thuật ngữ này đề cập đến VCF SE. Bạn cũng sẽ thấy các thuật ngữ “bạn”, “của bạn” và “cái của (các) bạn” – những thuật ngữ này đề cập đến khách truy cập và người dùng trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng trang web này là dành cho người dùng ở Việt Nam và quốc tế với ngôn ngữ tùy chọn là tiếng Việt và tiếng Anh.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA TRANG WEB

Quyền sở hữu trí tuệ của trang web này thuộc về VCF SE. VCF SE là chủ sở hữu duy nhất của trang web Vietnam Children’s Fund.

Sử dụng tài liệu từ trang web:

VCF SE bảo lưu toàn bộ các quyền sở hữu trí tuệ của mình theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với tất cả nội dung có trong trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung bài viết, hình ảnh, âm thanh, vi-đê-ô, phần mềm, tệp, đồ họa, thiết kế và dữ liệu). Trong một số trường hợp, các nội dung trên có thể được cấp phép sử dụng hợp pháp bởi bên thứ ba. Quyền sở hữu trí tuệ của VCF SE được bảo vệ bởi các quy định của pháp luật Việt Nam và những cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia. Bất kỳ hành động nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng, sao chép, truy xuất dữ liệu, .v.v. mà không được phép của VCF SE đều bị coi là hành vi vi phạm và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, để bảo vệ quyền lợi của mình, chúng tôi có thể tiến hành ngay các biện pháp thu hồi, chấm dứt quyền truy cập, v.v..

Bạn có thể đọc thông tin và sao chép điện tử, tải xuống và in các phiên bản bản cứng của các tài liệu có trên trang web để sử dụng chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại, với điều kiện bạn phải tuân thủ tất cả các vấn đề đã được nêu rõ trong chính sách này.

Lưu ý:

 • Bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với các tài liệu trên trang web bao gồm (nhưng không giới hạn) việc chỉnh sửa, phân phối, truyền tải, biểu diễn, phát sóng, tái tạo, xuất bản, cấp phép, đảo ngược thiết kế, chuyển nhượng hoặc bán, hoặc tạo ra các bản sao từ bất kỳ tài liệu, thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ thu được từ trang web, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của VCF SE, đều bị nghiêm cấm. Bất kỳ hoạt động kể trên trước khi tiến hành đều phải được gửi cho VCF SE xem xét và phê duyệt.

Việc cho phép sử dụng các tác phẩm của VCF SE không bao gồm việc sử dụng nó cho mục đích thương mại, hoặc chuyển nhượng, bán, tái sản xuất, phân phối hoặc khai thác tên và biểu tượng của VCF SE. 

 • Nếu được sự đồng ý của VCF SE để sử dụng tên, hình ảnh, biểu tượng và/hoặc liên kết, chúng phải luôn được sử dụng theo quy chuẩn mà chúng tôi cung cấp và/hoặc ở định dạng ban đầu và không được có bất kỳ biến thể nào khác, không được phép tùy ý sửa đổi, điều này bao gồm: bổ sung/loại bỏ kết cấu, nền, định dạng, đồ họa. Chúng tôi cũng không cho phép thay đổi kích thước, tỷ lệ, phông chữ, thiết kế, cách sắp xếp, màu sắc hoặc các yếu tố. 

Một số bên có thể đính kèm hoặc sử dụng dữ liệu của VCF SE, biểu trưng, ​​v.v. cho các mục đích khác nhau sau khi nhận được sự chấp thuận của chúng tôi. Theo đó, các bên sử dụng tên và/hoặc biểu tượng của chúng tôi sẽ cần tuyên bố rõ về lý do và mục đích sử dụng, và/hoặc chỉ dẫn đường link liên kết trực tiếp tới trang web hoặc các trang mạng xã hội của chúng tôi. Nếu nguồn thông tin đang sử dụng tài liệu của chúng tôi nhưng không có các thông tin dẫn chiếu nêu trên hoặc không tuân thủ các điều khoản này, điều đó có nghĩa là những nguồn thông tin này chưa hoặc không được chúng tôi cho phép sử dụng tài liệu của chúng tôi. Đây được coi là hành vi vi phạm quyền bản quyền của chúng tôi và đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 • Tên, hình ảnh, biểu tượng và/hoặc liên kết, hoặc những phần liên quan đến sự hiện thị của chúng tôi không được phép sử dụng ở bất kỳ đâu trên bất kỳ nền tảng mạng truyền thông xã hội hoặc trang web nào khác, hoặc bất kỳ nơi nào có chứa nội dung hoặc quảng cáo có tác động xấu đến trẻ em (điều này bao gồm, nhưng không giới hạn với: đồ uống có cồn, thuốc lá, nội dung khiêu dâm, tôn giáo, đảng phái, chính trị hoặc vũ khí, chất cấm hoặc tác phẩm thô tục).

MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN TRANG WEB NÀY:

Chúng tôi luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc giao tiếp với cộng đồng thông qua việc sử dụng các công cụ trực tuyến. Trang web của chúng tôi cung cấp cho bạn:

 • Thông tin VCF SE (bao gồm các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh)
 • Thông tin chương trình
 • Báo cáo thường niên
 • Báo cáo tài chính
 • Sự kiện và tin tức
 • Các cách thức để “hành động” thông qua các phương thức “đóng góp” mà bạn có thể
 • Chính sách
 • Cơ hội nghề nghiệp
 • Thông tin liên hệ hoặc liên kết đến các trang mạng xã hội khác nhau của chúng tôi

VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CỦA BẠN:

 • Thể hiện sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và tất cả các thông báo của chúng tôi. 
 • Như một điều kiện của việc bạn sử dụng trang web, bạn đảm bảo với VCF SE rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm theo các Điều khoản và Điều kiện Chung này.
 • Là việc bạn ý thức được và công nhận “Quyền sở hữu độc quyền của VCF SE” đối với toàn bộ nội dung của trang web trong và sau khi sử dụng dịch vụ thuộc trang web của chúng tôi. Tất cả việc sử dụng liên quan đến tên, biểu tượng, tài liệu, dữ liệu và/hoặc dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc cấp quyền cho VCF SE và mang lại lợi ích cho người thụ hưởng của chúng tôi. 

TÍNH CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN VÀ THỜI HẠN CỦA THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB:

Trong trang web của mình, chúng tôi luôn hướng tới việc hoàn thiện tất cả các thông tin với độ chính xác, đầy đủ và kịp thời. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền từ chối mọi trách nhiệm pháp lý trong trường hợp bạn sử dụng thông tin trang web như một căn cứ để ràng buộc chúng tôi. Các tài liệu được đăng tải trên trang web này nhằm cung cấp tổng quan chung về các vấn đề, cái mà chúng tôi cho rằng nó cần thiết để truyền thông, không nên là căn cứ duy nhất đưa ra kết luận hoặc sử dụng làm cơ sở pháp lý hoặc những vấn đề tương tự quan trọng khác. Tất cả và bất kỳ sự lựa chọn nào chỉ dựa vào các tài liệu theo cách nêu trên đều nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của chúng tôi và phải tự chịu rủi ro. Chúng tôi có quyền sửa đổi, xóa bỏ hoặc thay thế nội dung của trang web này bất kỳ lúc nào khi cần thiết, nhưng việc cập nhật, thời gian cập nhật, tính đầy đủ của nội dung cập nhật không phải là nghĩa vụ bắt buộc của chúng tôi với người dùng. Với các nội dung được cập nhật, bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi những thay đổi đó trong các lần truy cập.

ĐĂNG TẢI NỘI DUNG TỪ BÊN NGOÀI:

Có những khu vực trên các trang truyền thông xã hội của chúng tôi nơi công chúng có thể tải lên, đăng hoặc đưa ra các đề xuất, hoặc phản hồi hoặc khiếu nại hoặc nội dung khác. Chúng tôi sẽ xem xét tính phù hợp của nội dung trước khi phản hồi và đăng tải lên website. Trong một số phần, điều này có thể được xem bởi cả công chúng và những người dùng khác của trang truyền thông xã hội. 

Trong mọi trường hợp, bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin, nhận xét hoặc nội dung khác do bạn đăng tải. Bởi vậy bạn nên cân nhắc và cẩn trọng với các thông tin, nhận xét hoặc dữ liệu mà bạn chuẩn bị bình luận hoặc công khai vì rất có thể chúng sẽ bị coi là hành vi vi phạm chính sách này hoặc vi phạm pháp luật. Các hành vi, nội dung, bình luận hoặc hình ảnh đó bao gồm (nhưng không giới hạn):

 • Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng
 • Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
 • Các thông tin sai sự thật, vu khống, nói xấu, khiêu dâm, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ, lạm dụng, bất hợp pháp hoặc có thể bị phản đối, hoặc có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi phạm tội, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật nào, hoặc chứa virus phần mềm, vận động hành lang chính trị, quảng bá sản phẩm/dịch vụ, thư dây chuyền, thư gửi hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức “Spam” nào.
 • Sử dụng địa chỉ email hoặc cách thức tinh vi khác nhằm mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác là gây hiểu lầm về nguồn gốc thông tin, nhận xét hoặc nội dung khác do bạn đăng tải.
 • Sử dụng trang web theo bất kỳ cách nào có thể phá hủy, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ VCF SE nào.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ nội dung nào, chúng tôi có quyền xóa hoặc loại bỏ nội dung đó. Chúng tôi có thể giám sát bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo ra và cũng có quyền xóa nội dung mà chúng tôi thấy không phù hợp như các yếu tố kể trên và/hoặc vi phạm về thuần phong mỹ tục của người Việt. Chúng tôi sẽ xóa các nhận xét có chứa ngôn từ thô tục, công kích cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào hoặc xúc phạm, quảng bá dịch vụ/sản phẩm, lạc đề hoặc đưa ra các cáo buộc vô căn cứ.

VCF SE sàng lọc Truyền thông Kỹ thuật số trong Tài khoản Thư tín của chúng tôi theo các chính sách nội bộ của VCF SE và như đã nêu trong Điều khoản và Điều kiện của Trang web này.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI:

 • Chúng tôi sẽ cập nhật và thay đổi thường xuyên đối với dữ liệu thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, nếu có bất kỳ thông tin nào được cập nhật, bạn có thể tùy chọn cập nhật với bất kỳ thay đổi nào.
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn. Quá trình hoạt động của website có thể xảy ra sai sót hoặc gián đoạn vì những lý do khách quan hoặc chủ quan, tuy nhiên trước các vấn đề kể trên, chúng tôi sẽ tích cực phản hồi và khắc phục sự cố.
 • Thông tin trên trang web được cung cấp với mục đích liên quan tới quá trình thực hiện sứ mệnh của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra lời khuyên hoặc khuyến nghị chuyên sâu. Bạn không nên dựa vào bất kỳ thông tin nào trên các trang web này để thay thế cho việc tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia có trình độ để đáp ứng nhu cầu cá nhân của bạn.

Thông tin liên hệ:

Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

 • Văn phòng Vietnam Children’s Fund (VCF SE)
 • Địa chỉ: 14E21 Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
 • Điện thoại: +84 28 38278787
 • Fax: +84 28 38217294
 • Email: info@vietnamchildrenfund.com

Chính sách này đã được Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund xem xét và phê duyệt.

Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Đã lưu lại số tiền ủng hộ thêm