Xin chào! Welcome!

Vui lòng chọn ngôn ngữ của website.

Please select your preferred language.

GIỚI THIỆU:

Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund (VCF SE) cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư không chỉ của những người thụ hưởng, nhà tài trợ; cá nhân hoặc tổ chức đối tác mà chúng tôi hợp tác làm việc; các đại sứ chương trình; các bên khác có liên quan tới liên hệ công tác trực tiếp với chúng tôi, mà còn với tất cả công chúng, người truy cập vào website của chúng tôi. Xin vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà VCF SE đã, đang và sẽ thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân nói chung và các cá nhân đại diện cho các tổ chức liên quan và người truy cập.

Website Vietnam Children’s Fund (vietnamchildrensfund.com) thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund, sau đây sẽ được gọi là “website của chúng tôi”, “website của VCF SE” hoặc “Website Vietnam Children’s Fund”.

Bằng việc đăng ký thông tin mang tính chất xác định danh tính của các cá nhân để sử dụng website của chúng tôi, đồng nghĩa là người dùng/ người truy cập đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ và tin tưởng vào chính sách bảo mật này, cũng như những chỉnh sửa, thay đổi đi kèm. VCF SE đề nghị Người truy cập nên xem trước nội dung “Chính sách bảo mật” dưới đây trước khi truy cập các nội dung khác trên website của VCF SE.

Trong suốt chính sách này, bạn sẽ thấy các thuật ngữ “Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund (VCF SE)”, “VCF SE”, “chúng tôi”, và “của chúng tôi” – các thuật ngữ này đề cập đến VCF SE. Bạn cũng sẽ thấy các thuật ngữ “bạn”, “của bạn” và “cái của (các) bạn” – những thuật ngữ này đề cập đến khách truy cập và người dùng trang web của chúng tôi.

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ:

1. “Người dùng”/ “người truy cập”

Là cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký, sử dụng hoặc có liên quan trong quá trình vận hành của trang web, với nhiều mục đích khác nhau nhưng chủ yếu quan tâm tới công việc của chúng tôi thông qua việc phục vụ và nâng cao đời sống cho cộng đồng những người yếu thế như trẻ em và phụ nữ Việt Nam và/ hoặc những cung cấp tính năng hoặc dịch vụ phát sinh cho công tác ấy trên trang web của VCF SE.

2. Dữ liệu cá nhân

Là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản (theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP) và dữ liệu cá nhân nhạy cảm (theo khoản 4 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP)

3. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Là Dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân (Ví dụ như thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị,…)

4. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý dữ liệu cá nhân

Là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân:

 • Trực tiếp từ bạn khi bạn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi qua điện thoại, qua thư từ, gặp trực tiếp, qua trang web của chúng tôi và mạng xã hội/ mạng liên quan, bao gồm cả khi bạn đóng góp hoặc đăng ký để nhận thông tin hoặc để đáp lại lời kêu gọi gây quỹ của VCF.
 • Nếu ai đó thay mặt bạn thực hiện đóng góp và yêu cầu bạn nhận thông tin về khoản đóng góp của họ, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà họ cung cấp về bạn.
 • Từ các bên thứ ba, bao gồm các tổ chức thực hiện gây quỹ thay mặt cho VCF hoặc thông qua tiếp thị qua điện thoại và/ hoặc các cá nhân tự mình thực hiện gây quỹ cho chúng tôi hoặc tổ chức quyên góp bằng nhiều phương cách khác nhau.
 • VCF SE từ chối chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin do người truy cập cung cấp.

2. Mục đích thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân

VCF SE sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các hoạt động từ thiện, cứu trợ và các hoạt động liên quan. Các thông tin đăng ký qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi thực hiện các hoạt động bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:

 • Xử lý hoặc xác nhận khoản đóng góp của bạn và xuất xác nhận tài trợ. 
 • Cung cấp các thông tin, báo cáo về các hoạt động của chúng tôi bao gồm cả các thông tin hàng tháng, hàng năm mà các cá nhân hoặc tổ chức đăng ký nhận qua email.
 • Gửi cho bạn thông tin về cách chúng tôi sử dụng khoản đóng góp của bạn.
 • Cập nhật cho bạn nếu chúng tôi có thông tin có thể ảnh hưởng đến khoản hỗ trợ của bạn.
 • Xác nhận bạn là ai khi bạn liên hệ với chúng tôi.
 • Thông báo cho bạn về công việc của chúng tôi qua các phương tiện bao gồm thư, email, mạng xã hội, SMS hoặc điện thoại.
 • Giải đáp thắc mắc, phản hồi kịp thời các câu hỏi, nhu cầu hợp tác đa dạng từ những người liên quan và quan tâm về công việc của chúng tôi để kết nối và trợ giúp.
 • Thông báo cho bạn về những cơ hội mới để hỗ trợ công việc của chúng tôi.
 • Phân tích hoạt động của các nhà tài trợ để nâng cao hiệu quả và đảm bảo chất lượng công việc của chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn qua email, điện thoại, mạng xã hội, fax hoặc thư cho các mục đích nghiên cứu tiếp thị. Thông tin này sẽ được sử dụng để cung cấp phản hồi trên các trang web và nền tảng truyền thông mạng xã hội của VCF.
 • Xác nhận danh tính của những người thụ hưởng, nhằm sắp xếp và điều hướng thông tin nội bộ và kết nối họ với chương trình phù hợp.

Sử dụng thông tin cá nhân theo đặc thù công việc của chúng tôi đối với:

Giao dịch quyên góp: Khi bạn sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi để quyên góp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về giao dịch cũng như các thông tin khác liên quan đến giao dịch như tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thanh toán, số tiền quyên góp và tên của bất kỳ (những) người được vinh danh hoặc (những) người nào được quyên góp để tưởng nhớ. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ tiêu chuẩn ngành để bảo vệ thông tin của bạn. Nhiều nhà tài trợ sử dụng thẻ tín dụng để quyên góp. VCF SE bảo vệ tính bảo mật của các giao dịch thẻ tín dụng bằng một số biện pháp như mã hóa, kiểm soát truy cập, tường lửa mạng và bảo mật vật lý. Chúng tôi cũng yêu cầu các công ty mà chúng tôi hợp tác xử lý các khoản thanh toán quyên góp trực tuyến của bạn bằng các tiêu chuẩn ngành. Những biện pháp này khiến bất kỳ ai cũng khó có thể lấy được thông tin thẻ tín dụng mà bạn gửi cho chúng tôi.

Ngoài ra, VCF SE có thể sử dụng PayPal và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác để hoàn tất quy trình quyên góp tùy thuộc vào nền tảng bạn đang sử dụng để quyên góp. Trong phạm vi mọi khoản quyên góp được xử lý thông qua các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba như (nhưng không giới hạn) ở PayPal và Facebook, thông tin của nhà tài trợ chỉ được sử dụng để hoàn tất giao dịch quyên góp. Vui lòng truy cập các chính sách quyền riêng tư tương ứng của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này để biết thêm thông tin về cách họ bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng.    

Trong trường hợp cần thiết, VCF SE có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan dưới các hình thức như: điện thoại, gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thư mời ứng tuyển, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, vân vân. Người truy cập có thể nhận được email định kỳ cung cấp thông tin văn bản hàng tuần hoặc hàng tháng (dưới dạng các bản tin), báo cáo mới, thông tin về các sự kiện sắp diễn ra, vân vân nếu Người truy cập đăng ký nhận email thông báo chung hoặc riêng theo mục đích của từng cá nhân.

3. Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập dữ liệu ẩn danh về bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt, kích thước và độ phân giải màn hình, thời gian dành cho mỗi trang, vị trí địa lý chung và tùy chọn mật khẩu. Chúng tôi thu thập thông tin này để các trang web của chúng tôi có thể ghi nhớ các tùy chọn của bạn và tự động điều chỉnh để nâng cao trải nghiệm của bạn. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie của trình duyệt bằng cách kích hoạt cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt này, bạn có thể không truy cập được một số phần nhất định trên trang web của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ phát hành cookie khi bạn hướng trình duyệt của mình đến trang web của chúng tôi.

4. Tiết lộ và Bảo mật thông tin cá nhân

4.1. Tiết lộ thông tin cá nhân:

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin mang tính chất cá nhân như đã nêu trong chính sách này, VCF SE cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng ra bên ngoài mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi pháp luật có quy định khác. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích mua, bán hoặc “cho thuê”.

Ngoài ra, Việc cung cấp thông tin cá nhân của người truy cập chỉ được thực hiện trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a)Khi có yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (b)Trong trường hợp mà VCF SE cần bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c)Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các cá nhân hoặc tổ chức hợp pháp do VCF SE chịu trách nhiệm bảo vệ.

4.2. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam về bảo vệ Dữ liệu cá nhân trên tinh thần thượng tôn pháp luật, và tôn trọng việc bảo mật dữ liệu của mỗi cá nhân, tất cả là một phần thể hiện tính minh bạch của chúng tôi trong quá trình phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, thông tin cá nhân được sử dụng đôi khi chỉ là những thông tin cơ bản nhất, không bao hàm tất cả dữ liệu.

Chúng tôi nhận thức rằng với sự phát triển không ngừng mang tính chất hai mặt của công nghệ và kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet có thể được bảo mật tuyệt đối 100%, vì lẽ đó VCF SE không thể đưa ra một cam kết tuyệt đối về bảo mật mọi thông tin đã được các bạn cung cấp. Tuy nhiên, Chúng tôi cam kết bảo mật tối đa thông tin cá nhân của người truy cập bằng nỗ lực cao nhất và mọi cách thức có thể thông qua nhiều biện pháp, bao gồm cả việc nâng cấp hệ thống bảo mật của mình, bằng cách tìm kiếm các nhà cung cấp có khả năng và cam kết tốt nhất về vấn đề này. 

Khi người truy cập đăng ký thông tin cá nhân với chúng tôi, đồng nghĩa với việc người truy cập đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. VCF SE không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người truy cập trong các trường hợp như: người truy cập tự ý chia sẻ thông tin với bên thứ 3 kể cả có liên quan hoặc không liên quan tới công việc của chúng tôi, trang web giả mạo, kẻ mạo danh chúng tôi, vân vân. Nếu Người truy cập không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên người truy cập không nên gửi thông tin cá nhân đến cho chúng tôi.

Người truy cập có trách nhiệm tự bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập website của chúng tôi, và không chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Việc sử dụng máy tính chung nhiều người có thể gây ra một số rủi ro, vì vậy người truy cập nên đăng xuất khỏi tài khoản khi rời máy. VCF SE cung cấp công cụ đổi mật khẩu và khuyến cáo Người truy cập nên thường xuyên đổi mật khẩu truy cập để đảm bảo thông tin mang tính chất định danh. VCF SE không chịu mọi trách nhiệm liên quan tới việc Người truy để lộ thông tin cá nhân hoặc lộ mật khẩu.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1. Trừ trường hợp pháp luật có các quy định khác, Người dùng có quyền: 

a) Yêu cầu truy cập, xem, chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình, hoặc yêu cầu Chúng tôi cung cấp bản sao Dữ liệu cá nhân của Người dùng;

b) Rút lại sự đồng ý của Người dùng, yêu cầu hạn chế, xóa và phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng;

c) Nộp đơn khiếu nại, tố cáo và khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại và thực hiện các hành vi tự vệ khác, nếu Người dùng cho rằng việc xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng vi phạm pháp luật và/hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của Người dùng; và

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nếu Người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về cách Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân, hoặc nếu Người dùng muốn thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ Chúng tôi theo thông tin tại Mục Thông tin liên hệ. Khi nhận được các thắc mắc hoặc yêu cầu cùa Người dùng, Chúng tôi có thể yêu cầu Người dùng cung cấp cho Chúng tôi thông tin, tài liệu để xác minh hợp lệ danh tính của cá nhân yêu cầu. Chúng tôi sẽ phản hồi thắc mắc, yêu cầu của Người dùng sau khi hoàn tất việc xác minh danh tính, và theo quy định pháp luật hiện hành. Nếu hoàn cảnh gây ra bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc phản hồi của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ kịp thời thông báo đến Người dùng và sẽ cung cấp ngày phản hồi chính thức của Chúng tôi.

3. Chúng tôi có quyền từ chối xử lý yêu cầu của Người dùng nếu Người dùng không cung cấp đủ thông tin để xác minh tính hợp lệ của yêu cầu.

4. Người dùng có trách nhiệm:

a) Cung cấp cho Chúng tôi Dữ liệu cá nhân chính xác để thực hiện các mục đích nêu tại Mục 2;

b) Cập nhật kịp thời Dữ liệu cá nhân của Người dùng đã cung cấp cho Chúng tôi trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu đó;

c) Có nghĩa vụ bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình và Dữ liệu cá nhân của người khác, cũng như tuân thủ các nghĩa vụ bảo vệ Dữ liệu cá nhân khác theo quy định của pháp luật hiện hành;

d) Chỉ cung cấp Dữ liệu cá nhân của người khác khi đã nhận được sự đồng ý của họ để Chúng tôi xử lý theo Chính sách này; và

e) Chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, hạn chế hoặc bất cập (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không thể thực hiện hoặc sử dụng các tiện ích tại Nền Tảng) khi thực hiện các quyền của chủ thể.

LƯU Ý QUANG TRỌNG VỀ CHÍNH SÁCH: 

Bảo vệ thông tin người thụ hưởng và chính sách bảo vệ quyền trẻ em

Tất cả những người thụ hưởng của VCF, không phân biệt giới tính, xu hướng tính dục, tuổi tác, tôn giáo hoặc chương trình hỗ trợ, đều có quyền nhận được sự bảo vệ và quyền riêng tư bình đẳng và công bằng từ chúng tôi. Chúng tôi luôn tìm kiếm sự đồng thuận khi thực hiện các cuộc phỏng vấn, sử dụng thông tin, chụp hình hoặc sử dụng ảnh và quay video. Khi sử dụng thông tin về trẻ em dưới 18 tuổi, cần có sự đồng ý của người giám hộ hoặc cha mẹ.

Tất cả hình ảnh và bài đăng trên trang mạng xã hội của VCF đều là tài sản của chúng tôi. Mọi hoạt động tái tạo hoặc sử dụng những nội dung và hình ảnh này phải nhận được sự cho phép của VCF SE.

THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH

VCF SE hoàn toàn có thể chủ động và tích cực trong việc thay đổi nội dung Chính sách bảo mật thông tin được công bố tại website này, mà không cần phải thông báo trước, nhằm cải thiện trải nghiệm của người truy cập hoặc phù hợp với các nhu cầu hoạt động và mục tiêu của website. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.

Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại Website Vietnam Children’s Fund. Chúng tôi khuyến khích Người truy cập đọc kỹ chính sách về An toàn và Bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. VCF SE không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

VCF SE luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Người truy cập về “Chính sách bảo mật.”

Người truy cập có những thắc mắc liên quan, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

 • Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund
 • Địa chỉ: 14E21 Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
 • Điện thoại: +84 28 38278787
 • Fax: +84 28 38217294
 • Email: info@vietnamchildrenfund.com

Chính sách này đã được Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund xem xét và phê duyệt.

Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Đã lưu lại số tiền ủng hộ thêm