Xin chào! Welcome!

Vui lòng chọn ngôn ngữ của website.

Please select your preferred language.

  • Hỏi về Vietnam Children's Fund
  • Đóng góp cho Vietnam Children's Fund
  • Hợp tác với Vietnam Children's Fund
  • Câu hỏi khác
Đối tượng hưởng lợi của DNXH Vietnam Children’s Fund là ai?

Thấu hiểu những khó khăn và thách thức trong việc kêu gọi cũng như kết nối các nguồn lực trong xã hội để giúp đỡ cộng đồng yếu thế, DNXH Vietnam Children's Fund đã ra đời để cung cấp các giải pháp ưu việt nhằm giải quyết vấn đề này. Thông qua các dự án của mình, Vietnam Children's Fund hướng đến mục tiêu kết nối mọi nguồn lực trong xã hội, tạo ra cơ hội để tất cả mọi người có thể tham gia đồng hành hỗ trợ trẻ em, các hoàn cảnh khó khăn và cung cấp các hỗ trợ cần thiết để cải thiện sinh kế cho các cộng đồng vùng sâu vùng xa. Thông qua đó xây dựng một Việt Nam phát triển và vững mạnh hơn.

DNXH Vietnam Children’s Fund ra đời nhằm mục đích gì?

Đối tượng hưởng lợi của Vietnam Children's Fund bao gồm:

- Trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn

- Các gia đình khó khăn trên các tỉnh thành Việt Nam

- Nữ sinh, cộng đồng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa.

Bằng những dự án Y tế, Giáo dục và Hỗ trợ Thiết yếu, Vietnam Children's Fund giúp thay đổi tích cực cuộc sống của cộng đồng yếu thế trên khắp Việt Nam.

Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Đã lưu lại số tiền ủng hộ thêm