Xin chào! Welcome!

Vui lòng chọn ngôn ngữ của website.

Please select your preferred language.

Tạo chiến dịch

Giới thiệu

Tại trang web của chúng tôi, bạn có thể tạo chiến dịch gây quỹ trực tuyến để ủng hộ trẻ em và phụ nữ khó khăn tại Việt Nam. Bằng cách tham gia, bạn sẽ đóng góp trực tiếp vào việc cung cấp nguồn lực cần thiết và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Chúng tôi khuyến khích những hoạt động mang đến sự sáng tạo trong việc gây quỹ để hỗ trợ Vietnam Children's Fund. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong quá trình lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện gây quỹ. Không quan trọng bạn tham gia vào hoạt động gì và kết quả thu được ra sao, chúng tôi trân trọng những nỗ lực của bạn trong việc cùng chúng tôi cải thiện cuộc sống và sinh kế cho trẻ em và phụ nữ Việt Nam.

Hướng dẫn

Bạn có thể tạo chiến dịch gây quỹ trực tuyến một cách dễ dàng và thuận tiện ngay tại trang web của chúng tôi. Bằng cách chia sẻ câu chuyện và mục tiêu gây quỹ của bạn, mời mọi người cùng tham gia đóng góp cho chiến dịch và chia sẻ thành tựu của chiến dịch tới cộng đồng sau khi chiến dịch hoàn thành, bạn đang góp phần lan tỏa thông điệp tích cực và cải thiện cuộc sống của trẻ em và phụ nữ khó khăn. Ngay bây giờ, chọn Tạo chiến dịch, làm theo hướng dẫn và liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn cần hỗ trợ.

Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Đã lưu lại số tiền ủng hộ thêm